Ώρα να θυμηθούμε την … ώρα!

– Quelle heure est-il? / Il est quelle heure?

– Il est …

Cliquez sur l’image pour faire les exercices (κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να κάνετε τις ασκήσεις):

Quelle heure est-il?