Πρόγραμμα εναλλασσόμενων διαλειμμάτων λόγω COVID-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α. ΟΜΑΔΑ Α – ΤΜΗΜΑΤΑ Α1, Β1, Γ1, Δ1, Ε1, ΣΤ1

ΩΡΕΣΕΙΣΟΔΟΣΕΞΟΔΟΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
1η8:159:0045?
2η9:009:4040?
Διάλειμμα 15? (9:40-9:55)
3η9:5510:4045?
4η10:4011:2545?
Διάλειμμα 15? (11:25-11:40)
5η11:4012:1535?
Διάλειμμα 15? (12:15-12:30)
6η12:3013:1545?

Β. ΟΜΑΔΑ 2 – ΤΜΗΜΑΤΑ Α2, Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2

ΩΡΕΣΕΙΣΟΔΟΣΕΞΟΔΟΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
1η8:159:0045?
Διάλειμμα 15? (9:00-9:15)
2η9:1510:0045?
3η10:0010:4545?
Διάλειμμα 15? (10:45-11:00)
4η11:0011:4545?
Διάλειμμα 15? (11:45-12:00)
5η12:0012:4040?
6η12:4013:1535?ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι μετακινούμενοι μαθητές θα επιβιβάζονται μετά το σχόλασμα των μαθητών όλων των ομάδων που αποχωρούν από το σχολείο πεζοί.