Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

Ευταξιάδου Κορίνα (Κυριακή), Πρόεδρος
Αυγερινού Βιολέτα, Αντιπρόεδρος
Λιάκου Ελένη, Γραμματέας
Σιδέρη Νατάσα (Αναστασία), Ταμίας
Αγγελίνα Ευαγγελία, Βασικό Μέλος
Τσεσμελή Μαρία, Αναπληρωματικό Μέλος
Τσαχουρίδου Παναγιώτα, Αναπληρωματικό Μέλος
Ταντσή Μαρτίνα, Αναπληρωματικό Μέλος