Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Στο σχολείο οι εγγραφές μπορούν να γίνουν καθημερινά από τις 11:00π.μ. ως τις 12:45μ.μ.  Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και που κατοικούν εντός των ορίων της σχολικής μας περιφέρειας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ:

Πατήστε ΕΔΩ για Αίτηση Εγγραφής
Πατήστε ΕΔΩ για Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
Πατήστε ΕΔΩ για Αίτηση Εγγραφής στο Ολοήμερο
Πατήστε ΕΔΩ για πληροφορίες για το πρόγραμμα και το σχολείο

1. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

A/AΕΙΔΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
1ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β3 ΔΟΣΕΙΣ
2ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ- ΤΕΤΑΝΟΥ- ΚΟΚΚΥΤΗ5 ΔΟΣΕΙΣ
3ΠΟΛΙΟΜΕΛΥΤΙΔΑΣ4 ΔΟΣΕΙΣ
4ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΤΥΠΟΥ Β   *4 ΔΟΣΕΙΣ
5ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ  **3 ΔΟΣΕΙΣ
6ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ  ***4 ΔΟΣΕΙΣ
7ΙΛΑΡΑΣ – ΕΡΥΘΡΑΣ –  ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ2 ΔΟΣΕΙΣ
8ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ2 ΔΟΣΕΙΣ
9ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α2 ΔΟΣΕΙΣ

*    Το εμβόλιο του αιμόφιλου τύπου Β γίνεται ως την ηλικία ων 5 ετών

**   Το εμβόλιο του μινιγγιτιδόκοκκου εάν γίνει μετά το 1ο έτος γίνεται σε μία δόση

*** Το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου γίνεται ως την ηλικία ων 5 ετών

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφωνίας που να είναι στο όνομα των γονέων ή του κηδεμόνα του μαθητή)

4. «Βεβαίωση Φοίτησης» από το Νηπιαγωγείο όπου ο μαθητής φοιτά, η οποία θα προσκομιστεί στο γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο μας μπορούν να κατεβάσουν όλα τα απαραίτητα έντυπα από την ιστοσελίδα του σχολείου τα οποία θα αναρτηθούν σε ειδικό χώρο στην δεξιά στήλη της
( http://3dim-veroias.ima.sch.gr )

Φέτος, οι γονείς, αν το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής των παιδιών τους στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας υπάρχει ήδη ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη. Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: 3dimver@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική  αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών.