Συνεργασία με άλλα σχολεία στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Συνεργασία με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου:

Συνεργασία με σχολείο της Πολωνίας:

3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας […]